OP PIK Úspory energie II. výzva Č. projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011462
Název projektu: Energetická opatření v rámci výrobního procesu a výrobního provozu HP LAK s.r.o.
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu a provozu společnosti HP LAK s.r.o., projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Certifikovaná lakovna AKZO NOBEL


8 důvodů,
proč s námi spolupracovat
Společnost HP LAK s.r.o., IČ 268 20 081, se sídlem Střádalů 638/59, 718 00 Ostrava-Kunčičky, jakožto správce osobních údajů, Vás tímto informuje, že zpracovává osobní údaje, které ji jsou poskytovány na základě smlouvy nebo jiné dohody případně v rozsahu nezbytném pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, v souladu s právními předpisy a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to zejména po dobu trvání a přípravy smluvního vztahu a následně po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností vyplývajících ze smluvního vztahu či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech.Novinky

Recertifikace ČSN EN ISO 9001:2016 (EN Certificate)

<< <  Stránka 2 z 3  > >>

Společnost splnila podmínky certifikovaného aplikátora AKZO NOBEL pro práškové lakování otryskaných ocelových dílů a obdržela označení:
Technologické linky byly doplněny o snímání a ukládání 5 různých technologických parametrů linek.
Zahájili jsme proces certifikace naší lakovny velkorozměrných dílů.

Get Adobe Flash player