Certifikace ISO

Dlouhodobé zvyšování technologické úrovně a jakosti výrobního procesu bylo dovršeno v roce 2003 získáním certifikace ČSN EN ISO 9001:2001. Proces je pravidelně recertifikován.

Aktuální certifikát zde k náhledu.