Kontrola

Na kontrolu parametrů výrobního procesu a kontrolu lakovaných dílů klademe značný důraz.

Je prováděna výstupní kontrola lakovaných dílů.
Pravidelně jsou kontrolovány a zaznamenávány parametry technologického procesu.
Je snímáno a ukládáno 5 různých technologických parametrů linek.
Jsou prováděny korozní testy.

Vybavení:
- tloušťkoměry,
- měření lesku a odstínu,
- pH-metry, měření vodivosti a bodovitosti.