Strahlung

  • Die Strahlarbeitstelle ist in eine direkte Anknüpfung an weitere Operationen eingegliedert.
  • Weitere Operationen folgen nach minimaler Manipulation und Zeitabstand.
  • Die Arbeitstelle absolviert 2x jährlich Zertifizierungsprozess PZ system ®.
  • Maximaler Teil 2,5 x 2,5x 8 m.

Wir bieten auch Strahlung von Rostfrei- und Aluminiumteilen bis 2 m mittels Balotine an.


Oznámení | Announcement

CZ | Vážení zákazníci, obchodní parneři, navzdory záplavě negativních informací, vám sdělujeme, že naše firma lakuje bez omezení a jsme schopni vyhovět vašim požadavkům. Pokud máte potíže se svým dodavatelem lakování, jsme kdykoliv k dispozici jak pro kusové, tak seriové zakázky.

EN | Dear customers, business partners, because of the flood of negative information we inform you that our company is open without limits and we are able to complete your requirements. If you have problems with your powder painting company we are always available for single and serial orders.