Vorbehandlungen

  • Phosphatierung mit Passivierung durch Sprühung auf einer 6- Grad Vorbehandlungslinie in Länge der Vorbehandlungen von 60 Meter geeignet für Exterier.
  • Phosphatierung durch Sprühung na einer 4 – Grad Vorbehandlungslinie in Länge von 18 Meter.
  • Phophatierung von Grossausmassteilen mit einer 3 – Grad Vorbehandlung in der Sprüheinrichtung mit  Passivierung
  • Produkte nach Vorbehandlung sind im letzten Schritt bei 110-125 oC getrocknet

Oznámení | Announcement

CZ | Vážení zákazníci, obchodní parneři, navzdory záplavě negativních informací, vám sdělujeme, že naše firma lakuje bez omezení a jsme schopni vyhovět vašim požadavkům. Pokud máte potíže se svým dodavatelem lakování, jsme kdykoliv k dispozici jak pro kusové, tak seriové zakázky.

EN | Dear customers, business partners, because of the flood of negative information we inform you that our company is open without limits and we are able to complete your requirements. If you have problems with your powder painting company we are always available for single and serial orders.