ÜBER GESELLSCHAFT HPLAK

Wir sind Auftragspulverlackiererei mit Dienstergänzung um Komplettierung und einfache Montage von lackierten Teilen.
Wir bieten Ihnen einen verlässlichen Lieferanten der Lackierung Ihrer Produkte an.
Wir bieten Qualität, grosse Kapazität, Überstandardausmasse der lackierten Teile, Geschwindigkeit von Lieferungen und hohes technische Niveau an.


Oznámení | Announcement

CZ | Vážení zákazníci, obchodní parneři, navzdory záplavě negativních informací, vám sdělujeme, že naše firma lakuje bez omezení a jsme schopni vyhovět vašim požadavkům. Pokud máte potíže se svým dodavatelem lakování, jsme kdykoliv k dispozici jak pro kusové, tak seriové zakázky.

EN | Dear customers, business partners, because of the flood of negative information we inform you that our company is open without limits and we are able to complete your requirements. If you have problems with your powder painting company we are always available for single and serial orders.