Ausmasse von Produkten

  Länge (mm) Breite (mm) Hohe (mm) Gewicht (kg)
Handarbaitstelle
Rohren und Profile 3500     75
Rahmen, bleche 2700 100 1500 75
Gerüst 2500 1300 1500 75
Linienarbeitstellen
rahmen, bleche 4400 200 2000 180
Gerüst 3500 1000 2000 190
XXL-Arbeitstelle
rahmen, bleche 6800 2000 2500 1000
Gerüst 6800 2000 2500 1000
Strahlung
hand- 6800 2000 2500 1000
Maschinen- 900 900 1650 80
Balotine 2000 600 400 30

Oznámení | Announcement

CZ | Vážení zákazníci, obchodní parneři, navzdory záplavě negativních informací, vám sdělujeme, že naše firma lakuje bez omezení a jsme schopni vyhovět vašim požadavkům. Pokud máte potíže se svým dodavatelem lakování, jsme kdykoliv k dispozici jak pro kusové, tak seriové zakázky.

EN | Dear customers, business partners, because of the flood of negative information we inform you that our company is open without limits and we are able to complete your requirements. If you have problems with your powder painting company we are always available for single and serial orders.