Kontinuierliche Lackierlinie

Die Gesamtlänge des Förderers ist 250 m, davon 60 m fahren die Produkte durch eine sehr hohe Qualitätsvorbehandlung.

Parameter der Linie:

  • Kontinuierliches Profil: 1000 x 2000 mm
  • Produkte:
    - Profile 4400 mm
    - Rahmen und Schränke 3800 mm
  • Geschwindigkeit des Förderers max. 4 m / min

Oznámení | Announcement

CZ | Vážení zákazníci, obchodní parneři, navzdory záplavě negativních informací, vám sdělujeme, že naše firma lakuje bez omezení a jsme schopni vyhovět vašim požadavkům. Pokud máte potíže se svým dodavatelem lakování, jsme kdykoliv k dispozici jak pro kusové, tak seriové zakázky.

EN | Dear customers, business partners, because of the flood of negative information we inform you that our company is open without limits and we are able to complete your requirements. If you have problems with your powder painting company we are always available for single and serial orders.