Kontrolle

Auf Kontrolle der Parameter des Produktionsprozesses und Kontrolle der lackierten Teile legen wir beträchtlichen Wert

 • Es ist Ausgangskontrolle der lackierten Teile durchgeführt.
 • Es sind regelmässig die Parameter des technologischen Prozesses kontrolliert und aufgezeichnet
 • Es sind 5 verschiedene technologische Parameter von Linien gescannt und gespeichert.
 • Es sind Korrosionsteste durchgeführt
 • Ausstattung:
  - Schichtdickmesser,
  - Spektrometer für Messung von Glanz und Farbton,
  - pH-Meter, Messung der Leitfähigkeit und Punktförmigkeit

Oznámení | Announcement

CZ | Vážení zákazníci, obchodní parneři, navzdory záplavě negativních informací, vám sdělujeme, že naše firma lakuje bez omezení a jsme schopni vyhovět vašim požadavkům. Pokud máte potíže se svým dodavatelem lakování, jsme kdykoliv k dispozici jak pro kusové, tak seriové zakázky.

EN | Dear customers, business partners, because of the flood of negative information we inform you that our company is open without limits and we are able to complete your requirements. If you have problems with your powder painting company we are always available for single and serial orders.