CERTIFIED POWDER PAINTING MACHINE AKZO NOBEL

We are painting

 • Large series
 • Piece orders
 • Constructions up to 1000 kg
 • Steel
 • Aluminium
 • Hot-dip galvanized parts, galvanized sheets
 • Interior parts
 • Exterior parts
 • Steel parts for corrosive environments up to C5
 • Parts up to 6,8 m in lenght
 • Renovations (discs, wheels, cylinders, furniture, vintage cars)

Č. projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011462
Název projektu: Energetická opatření v rámci výrobního procesu a výrobního provozu HP LAK s.r.o.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu a provozu společnosti HP LAK s.r.o., projekt je spolufinancován Evropskou unií.