Powder coating

  • manual painting of individual and small orders in separate cabins
  • powder coating of large parts up to 1500 kg
  • automatic painting in line cabins with programmed gun movement
  • combined painting by motion machines with manual pre-spraying and spraying of complicated parts
  • fast shade change within 20 minutes at GEMA painting center with plastic cab
  • special work such as two color painting, surface covering, product sealing
  • multi layer duplex coating for corrosion stressed parts

Oznámení | Announcement

CZ | Vážení zákazníci, obchodní parneři, navzdory záplavě negativních informací, vám sdělujeme, že naše firma lakuje bez omezení a jsme schopni vyhovět vašim požadavkům. Pokud máte potíže se svým dodavatelem lakování, jsme kdykoliv k dispozici jak pro kusové, tak seriové zakázky.

EN | Dear customers, business partners, because of the flood of negative information we inform you that our company is open without limits and we are able to complete your requirements. If you have problems with your powder painting company we are always available for single and serial orders.