Pre - treatments

  • Phosphating wiht passivation on a 6 stage pre-treatment line of 60 meters pre-tretment suitable for exterior use.
  • Phosphating on a 4 stage pre-tretment line of 18 meters.
  • Phosphating of larg size parts with 3 stage pre-tretment in passivated spray equipment.
  • Pre-treatment products are dried at 110 – 125 C° in the last step.

Oznámení | Announcement

CZ | Vážení zákazníci, obchodní parneři, navzdory záplavě negativních informací, vám sdělujeme, že naše firma lakuje bez omezení a jsme schopni vyhovět vašim požadavkům. Pokud máte potíže se svým dodavatelem lakování, jsme kdykoliv k dispozici jak pro kusové, tak seriové zakázky.

EN | Dear customers, business partners, because of the flood of negative information we inform you that our company is open without limits and we are able to complete your requirements. If you have problems with your powder painting company we are always available for single and serial orders.