Control

We put a lot of emphasis on checking the parameters od the production proces and checking the parts.

 • An output inspection of painted parts is performed.
 • Parameters of the technological proces are regularly checked and recorded.
 • 5 different technological parameters of the line are scanned and stored.
 • Corrosion test are performed
 • Equipment:
  - thickness gauges
  - spectrometer for measurement of gloss and shade
  - pH meters, conductivity and point measurement

Oznámení | Announcement

CZ | Vážení zákazníci, obchodní parneři, navzdory záplavě negativních informací, vám sdělujeme, že naše firma lakuje bez omezení a jsme schopni vyhovět vašim požadavkům. Pokud máte potíže se svým dodavatelem lakování, jsme kdykoliv k dispozici jak pro kusové, tak seriové zakázky.

EN | Dear customers, business partners, because of the flood of negative information we inform you that our company is open without limits and we are able to complete your requirements. If you have problems with your powder painting company we are always available for single and serial orders.