Painting line

Total lenght of the conveyor is 250m which 60m are passed through high quality pre-treatment products.

Line parameters:

  • clearance profile: 1000 x 2000 mm
  • výrobků:
    - profiles 4400 mm
    - rames and cabinets 3800 mm
  • conveyor speed max. 4 m / min

Oznámení | Announcement

CZ | Vážení zákazníci, obchodní parneři, navzdory záplavě negativních informací, vám sdělujeme, že naše firma lakuje bez omezení a jsme schopni vyhovět vašim požadavkům. Pokud máte potíže se svým dodavatelem lakování, jsme kdykoliv k dispozici jak pro kusové, tak seriové zakázky.

EN | Dear customers, business partners, because of the flood of negative information we inform you that our company is open without limits and we are able to complete your requirements. If you have problems with your powder painting company we are always available for single and serial orders.