Product dimensions

  lenght(mm) width (mm) height (mm) weight (kg)
Hand workplace
pipes and profiles 3500     75
frames, sheets 2700 100 1500 75
constructions 2500 1300 1500 75
line workplace
frames, sheets 4400 200 2000 180
constructions 3500 1000 2000 190
XXL workplace
frames, sheets 6800 2000 2500 1500
constructions 6800 2000 2500 1500
Blasting
hand blasting 6800 2000 2500 1500
machine blasting 900 900 1650 80
balotina 2000 600 400 30

 


Oznámení | Announcement

CZ | Vážení zákazníci, obchodní parneři, navzdory záplavě negativních informací, vám sdělujeme, že naše firma lakuje bez omezení a jsme schopni vyhovět vašim požadavkům. Pokud máte potíže se svým dodavatelem lakování, jsme kdykoliv k dispozici jak pro kusové, tak seriové zakázky.

EN | Dear customers, business partners, because of the flood of negative information we inform you that our company is open without limits and we are able to complete your requirements. If you have problems with your powder painting company we are always available for single and serial orders.