Certifikace práškové lakovny

Certifikace antikorozním PZ Systém

Společnost HP LAK splňuje podmínky certifikovaného aplikátora AKZO NOBEL pro práškové lakování na otryskané ocelové díly a obdržela označení: Certifikovaná lakovna antikorozního systému INTERPON PZ.
Naše prášková lakovna a antikorozní systém INTERPON PZ umožňuje poskytovat zákazníkům až 10-letou záruku na povrchovou úpravu práškovými laky. Jsme první takto certifikovanou lakovnou v České republice a střední Evropě.

Co to je antikorozní systém INTERPON PZ?

  • technologický postup přípravy a práškového lakování výrobku prováděný na certifikovaném technologickém zařízení

Co poskytujeme zákazníkům?

  • jistotu dlouhodobé kvality povrchové úpravy ve venkovním prostředí
  • při smluvním vztahu poskytnutí 3 až10-ti leté záruky
  • garanci na celý systém povrchové úpravy postavený na pravidelném certifikačním procesu (zhodnocení celého lakovacího procesu dvakrát ročně)

Jaké díly antikorozním systémem lakujeme:

  • délka 6,8 m
  • výška 2,5 m
  • šířka 2,0 m

Certifikace ČSN EN ISO 9001:2001

Dlouhodobé zvyšování technologické úrovně a jakosti výrobního procesu bylo dovršeno v roce 2003 získáním certifikace ČSN EN ISO 9001:2001. Proces je pravidelě recertifikován.


Oznámení | Announcement

CZ | Vážení zákazníci, obchodní parneři, navzdory záplavě negativních informací, vám sdělujeme, že naše firma lakuje bez omezení a jsme schopni vyhovět vašim požadavkům. Pokud máte potíže se svým dodavatelem lakování, jsme kdykoliv k dispozici jak pro kusové, tak seriové zakázky.

EN | Dear customers, business partners, because of the flood of negative information we inform you that our company is open without limits and we are able to complete your requirements. If you have problems with your powder painting company we are always available for single and serial orders.