Kontrola

Na kontrolu parametrů výrobního procesu a kontrolu lakovaných dílů klademe značný důraz.

 • Je prováděna výstupní kontrola lakovaných dílů
 • Pravidelně jsou kontrolovány a zaznamenávány parametry technologického procesu
 • Je snímáno a ukládáno 5 různých technologických parametrů linek
 • Jsou prováděny korozní testy
 • Vybavení:
  - tloušťkoměry
  - spektrometr pro měření lesku a odstínu
  - pH-metry, měření vodivosti a bodovitosti

Oznámení | Announcement

CZ | Vážení zákazníci, obchodní parneři, navzdory záplavě negativních informací, vám sdělujeme, že naše firma lakuje bez omezení a jsme schopni vyhovět vašim požadavkům. Pokud máte potíže se svým dodavatelem lakování, jsme kdykoliv k dispozici jak pro kusové, tak seriové zakázky.

EN | Dear customers, business partners, because of the flood of negative information we inform you that our company is open without limits and we are able to complete your requirements. If you have problems with your powder painting company we are always available for single and serial orders.