Nová prášková lakovací linka 2018

Zprovoznili jsme zcela novou lakovací linku s investičními náklady 28 mil. Kč. Oproti stávající, patnáct let staré lince, jsme zvětšili průjezdný profil a zvýšili její rychlost.

Celková délka dopravníku je 250 m, z toho 60 m projíždí výrobky velmi kvalitní předúpravou.

Parametry linky:

  • průjezdný profil: 1000 x 2000 mm
  • výrobků:
    - profily 4400 mm
    - rámy a skříně 3800 mm
  • rychlost dopravníku max. 4 m / min

Oznámení | Announcement

CZ | Vážení zákazníci, obchodní parneři, navzdory záplavě negativních informací, vám sdělujeme, že naše firma lakuje bez omezení a jsme schopni vyhovět vašim požadavkům. Pokud máte potíže se svým dodavatelem lakování, jsme kdykoliv k dispozici jak pro kusové, tak seriové zakázky.

EN | Dear customers, business partners, because of the flood of negative information we inform you that our company is open without limits and we are able to complete your requirements. If you have problems with your powder painting company we are always available for single and serial orders.