Nová prášková lakovací linka 2018

Zprovoznili jsme zcela novou lakovací linku s investičními náklady 28 mil. Kč. Oproti stávající, patnáct let staré lince, jsme zvětšili průjezdný profil a zvýšili její rychlost.

Celková délka dopravníku je 250 m, z toho 60 m projíždí výrobky velmi kvalitní předúpravou.

Parametry linky:

  • průjezdný profil: 1000 x 2000 mm
  • výrobků:
    - profily 4400 mm
    - rámy a skříně 3800 mm
  • rychlost dopravníku max. 4 m / min