Rozměry výrobků pro práškové lakování

Pomocí práškového lakování lakujeme drobné díly až po složité velkorozměrové svařence do 1500 kg.

V tabulce jsou uvedeny maximální rozměry lakovaných dílů v jednotlivých práškových lakovnách, které jsou dány vnitřními rozměry technologických zařízení. Obdobně jsou uvedeny rozměry pro tryskání a balotinování.

  délka (mm) šířka (mm) výška (mm) hmotnost (kg)
ruční pracoviště
trubky a profily 3500     75
rámy, plechy 2700 100 1500 75
konstrukce 2500 1300 1500 75
linková pracoviště
rámy, plechy 4400 200 2000 180
konstrukce 3500 1000 2000 190
pracoviště XXL
rámy, plechy 6800 2000 2500 1500
konstrukce 6800 2000 2500 1500
tryskání
ruční 6800 2000 2500 1500
strojní 900 900 1650 80
balotina 2000 600 400 30

 


Oznámení | Announcement

CZ | Vážení zákazníci, obchodní parneři, navzdory záplavě negativních informací, vám sdělujeme, že naše firma lakuje bez omezení a jsme schopni vyhovět vašim požadavkům. Pokud máte potíže se svým dodavatelem lakování, jsme kdykoliv k dispozici jak pro kusové, tak seriové zakázky.

EN | Dear customers, business partners, because of the flood of negative information we inform you that our company is open without limits and we are able to complete your requirements. If you have problems with your powder painting company we are always available for single and serial orders.