Předúpravy

Předúprava zajištuje propojení vrstvy práškové laku s kovovým podkladem dílce. Veškeré námi lakované výrobky jsou postřikem odmaštěny a fosfátovány ve 3 až 6 technologických krocích dle různého užití výrobku (interiér, exterier, vlhké prostředí přímořské prostředí) a dle různých materiály.

  • Fosfátování s pasivací postřikem na 6- stupňové lince předúprav v délce předúprav 60 metrů vhodné pro exteriér
  • Fosfátování postřikem na 4 - stupňové lince předúprav v délce 18 metrů
  • Fosfátování velko-rozměrných dílů s 3 – stupňovou předúpravou v postřikovém zařízení s pasivací
  • Výrobky po předúpravě jsou v posledním kroku sušeny při 110 - 125°C
  • Tryskání výrobků ocelovou drtí
  • Tryskání nerezových a hliníkových dílů balotinou

Oznámení | Announcement

CZ | Vážení zákazníci, obchodní parneři, navzdory záplavě negativních informací, vám sdělujeme, že naše firma lakuje bez omezení a jsme schopni vyhovět vašim požadavkům. Pokud máte potíže se svým dodavatelem lakování, jsme kdykoliv k dispozici jak pro kusové, tak seriové zakázky.

EN | Dear customers, business partners, because of the flood of negative information we inform you that our company is open without limits and we are able to complete your requirements. If you have problems with your powder painting company we are always available for single and serial orders.