Tryskání

Pro exteriérové konstrukce je zcela nutné provést otryskání dílů. Pro interiér není tryskání vždy nutné, ale je vhodné. Díky tryskání se zvýší odolnost proti mechanickému poškození (viz. zábradlí, zárubně, rámy strojů apod.)

  • Tryskací pracoviště je zařazeno do přímé návaznosti na další operace.
  • Další operace následují po minimální manipulaci a časovém odstupu.
  • Pracoviště prochází 2x ročně certifikačním procesem PZ systém ®.
  • Maximální dílec 2,5 x 2 x 6,8 m.