Tryskání

Pro exteriérové konstrukce je zcela nutné provést otryskání dílů. Pro interiér není tryskání vždy nutné, ale je vhodné. Díky tryskání se zvýší odolnost proti mechanickému poškození (viz. zábradlí, zárubně, rámy strojů apod.)

  • Tryskací pracoviště je zařazeno do přímé návaznosti na další operace.
  • Další operace následují po minimální manipulaci a časovém odstupu.
  • Pracoviště prochází 2x ročně certifikačním procesem PZ systém ®.
  • Maximální dílec 2,5 x 2 x 6,8 m.

Oznámení | Announcement

CZ | Vážení zákazníci, obchodní parneři, navzdory záplavě negativních informací, vám sdělujeme, že naše firma lakuje bez omezení a jsme schopni vyhovět vašim požadavkům. Pokud máte potíže se svým dodavatelem lakování, jsme kdykoliv k dispozici jak pro kusové, tak seriové zakázky.

EN | Dear customers, business partners, because of the flood of negative information we inform you that our company is open without limits and we are able to complete your requirements. If you have problems with your powder painting company we are always available for single and serial orders.