Podpořené projekty z EU

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PIK Úspory energie II. výzva
Č. projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011462
Název projektu: Energetická opatření v rámci výrobního procesu a výrobního provozu HP LAK s.r.o.
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu a provozu společnosti HP LAK s.r.o.,
projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Poptávkový formulář

osoba