Certifikovaná prášková lakovna Akzo Nobel

Lakujeme

  • Velké série
  • Kusové zakázky
  • Konstrukce do 1500 kg
  • Ocel, hliník
  • Žárově pozinkované díly, pozinkované plechy
  • Díly do interiéru
  • Díly do exteriéru
  • Díly do korozního prostředí až C5
  • Díly do délky až 6,8 m.
  • Renovace (disky, kola, tlakové lahve, nábytek, veterány...)

Č. projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011462
Název projektu: Energetická opatření v rámci výrobního procesu a výrobního provozu HP LAK s.r.o.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu a provozu společnosti HP LAK s.r.o., projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Oznámení | Announcement

CZ | Vážení zákazníci, obchodní parneři, navzdory záplavě negativních informací, vám sdělujeme, že naše firma lakuje bez omezení a jsme schopni vyhovět vašim požadavkům. Pokud máte potíže se svým dodavatelem lakování, jsme kdykoliv k dispozici jak pro kusové, tak seriové zakázky.

EN | Dear customers, business partners, because of the flood of negative information we inform you that our company is open without limits and we are able to complete your requirements. If you have problems with your powder painting company we are always available for single and serial orders.